Zpět do obchodu

Registrace

Výcvikové plavby pro začátečníky

Plavby jsou zaměřené především na praktickou stránku - technika plavby + pravidla na vodě a základy jachtařské etiky.

Vyplouvá se z Nové Pláně mezi 9 - 10 hod.
 
Program:
Je rozdělen do šesti částí a probíhá na plachetnici S/Y QUEEN OF RAIN (typ Antila 22)
Výcvik lze realizovat i na vlastních lodích klientů.

1. část - seznámení s plachetnicí, názvosloví, příprava k vyplutí, stavění plachet, refování, základní uzly

2. odpadání, vyostřování, plavba a obraty proti větru (křižování)

3. plavba na boční vítr, plavba po větru

4. odplutí a připlutí k bóji

5. nácvik halzy (obrat po větru)

6. zdokonalování procvičovaných manévrů - dle potřeby 

Doba trvání výcviku cca 6 hodin.
Počet osob: 1-2 + instruktor
Cena: 4 000,- Kč za výukový den

Metodika výcviku splňuje povinnou osnovu Státní plavební správy pro získání průkazu VMP 

Dle zájmu lze po ukončení výcviku provést ověření praktických dovedností a vystavit

potvrzení pro SPS (s tímto potvrzením lze absolvovat teoretické zkoušky na plavební správě)

Zpět do obchodu