Zpět do obchodu

Registrace

Ověřování praktických dovedností pro VMP - plachetnice

Od 27.5.2015 provádíme ověřování praktických dovedností pro průkaz VMP,

kategorie S (plachetnice).

Vše dle osnov Státní plavební správy:

KATEGORIE S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

  • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků,
  • optimální tvar plachet,
  • nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

  • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru,
  • plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje,
  • křižování proti větru, zastavení a stání na místě

Cena: 1 700,- Kč (cena zahrnuje pronájem plachetnice a služby instruktora)

Doba trvání - cca 2 hod. Nejedná se o výukový kurz, ale o ověření (přezkoušení)

praktických dovednosti!

Ověřování se provádí na plachetnici Antila 22 (Queen of rain)

Zpět do obchodu