Zpět do obchodu

Registrace

Mikroregion Slezská Harta - část třetí

Závody dračích lodí

Závody dračích lodí na Slezské Hartě se staly největší letní akcí na přehradě. Závody založil v roce 2014 bývalý veslař a brněnský rodák Josef Fiedler.
V prvním ročníku se účastnily tři posádky, na druhý ročník v roce 2015 se přihlásilo šestnáct posádek a další rok soutěžilo 52 posádek.
Josef Fiedler přizval k organizování závodů obce Mikroregionu Slezská Harta...
V roce 2018 už Pepa Fiedler závody neorganizoval. Pořadatelství "převzal" Mikroregion SH.

Se souhlasem autora zde zveřejňuji dopis, který Josef Fiedler napsal Mikroregionu SH, kde hodnotí spolupráci s nimi:

Dne: 17.1.2018

 
Sdružení obcí MR Slezská Harta
Leskovec / Moravicí 402
( Nádražní 20 Bruntál )
 
Věc: hodnocení spolupráce závodů dračích lodí 2017.
 
Vážení představitelé Mikroregionu, posílám Vám připomínky ke spolupráci závodů DL 2017.
Jako zakladatel závodů dračích lodí na přehradě Slezská Harta, jsem přijal pro spolupráci vaše sdružení MR k organizování kultury a zázemí závodů.
Spolupráce je od slova spolupracovat, nikoliv to, co vy jste si představovali. Abych na vaše přípravné zasedání chodil jako na kobereček, kde mi bylo z vaší strany vyčítáno vše možné a stále jste něco měnili a přikazovali, mám zato, že to nebylo jednání o spolupráci.
Začal jsem v r. 2014 s panem Buťákem, starostou obce Leskovec organizovat první ročník uvedených závodů. Dělal jsem to pro větší slávu obce, pro její zviditelnění a pro určitý přínos cestovního ruchu v regionu, a taky pro radost lidí ze závodů a jejich kolektivní soutěživost.
Nabyl jsem zkušenosti z jiných přehradních lokalit, kde se jezdí závody dračích lodí a chtěl jsem tyto uspořádat taky na Slezské Hartě. Nechtěl jsem mít jen závody, jak se to jezdí jinde, ale i zábavu pro lidí. Nepotřeboval jsem získat žádné politické body.
Tím, že jsem oslovil všechny obce ve vašem sdružení, bylo našim dalším krokem pro pohodu lidí v jednotlivých obcích a jejich soudržnost při společné akci.
Vložil jsem do příprav závodů mnoho vlastního úsilí a prostředků, aby se akce podařily. Získané prostředky ze startovného vám stále ležely v žaludku. Naše prokazatelné náklady na závody DL v r. 2017 byly 269000,-Kč. Chtěli jste mít transparentní účet závodů, ale to jen od nás.
Bylo účtováno 42 posádek startovného x 5250,- Kč ( souhrn 220 500,- Kč ). Ze startovného jsem odvedl DPH 15% 33075,-Kč.
Vám jsem přenechal startovné za 10 posádek obcí regionu. Chtěli jste mít vlastní kategorii závodů, tím jsem vám vyhověl, ale příspěvek na poháry, medaile a diplomy za vaše posádky jste odmítli.
Předal jsem vám na „zlatém podnosu“ seznam jednotlivých prodejců a atrakcí s tím, že poplatky za
el. agregát a akci hasičů, budete hradit s těchto poplatků. Následně jsem zjistil, že hasičům ani policii jste neplatili nic, dělali akci DL zdarma. Za prodejní stánky a atrakce jste získaly cca 40000,-Kč a to jste nám ještě za náš stánek účtovali poplatek 2400,- Kč. Příspěvek za parkovné jste měli cca 50000,-
Dozor policie jste vy zajistili zdarma, ale z našich prostředků jsme jim poskytli na startovném slevu 50%. Všem složkám: Torsen, Vodní záchranná služba, lékařská služba, servis-čištění lodí, těm jsme poskytli na občerstvení 200,-Kč/ osobu. Tyto náklady a odměny činily celkem 24.560,-Kč.
Ve vašem VIP stanu jsem nemohl dostat ani kávu, protože jsem nebyl na seznamu ( uvedl kuchař).
Postavení vstupní brány, vítání návštěvníků, rozdávání dárečků a reklam cestovního ruchu MSK a příjem dobrovolného příspěvku vám stále nedá spát.
Zajistili jste zázemí od pivovaru HOLBA, což byl záslužný čin a taky váš příjem byl i z prodeje piva. Další příjmy jste měli od sponzorů, ale mě jste vytýkali požadavek na dotaci pro sport od MSK. Tento příspěvek jsem žádal již v listopadu 2016, tři měsíce před vaší aktivitou. Příspěvek jsem nedostal, protože jej MSK mohl dát jen vám.
Další vaší připomínkou bylo, zajistit hodnotné ceny pro vítězné posádky. Každý člen vítězné posádky od nás dostal medaili, diplom a různé dary za umístění i za účast. Nebylo to nic moc velkého, ale byly to dárky pro radost.
Každá posádka, která se účastnila závodů, dostala pro každého člena ( 21 ) věcné dárky za účast a úsilí při závodech. Zajištění, příprava a rozdělení nebylo nic jednoduchého. Z připomínky pana předsedy Unverdorbena, na hodnotný věcný dar, vzniklo nakonec slavnostní předání pytlíku buřtů.
 
Když shrnu celé hodnocení, tak nevidím žádnou seriozní spolupráci v pořádání závodů DL.
Po účetní uzávěrce jsme ve ztrátě za závody dračích lodí r. 2017, 57.750,- Kč.
Vy máte jiné možnosti a příslib od kraje.
Po čtyřletém úsilí jsme od tří posádek v r. 2014, dosáhli v r. 2017 na padesát dva posádek z celého Moravskoslezského kraje. Věnoval jsem se tomu tak, aby to bylo pro lidi zajímavé, o čemž svědčí každoroční nárůst posádek a i pochvalné ohlasy kapitánů.
Velice si vážím starosty Kočova, pana Havlíka. Pro mne měl vždy plno připomínek, ale sám nedokázal za tři roky sestavit posádku za obec. Vždy se dají věci dělat jinak a lépe.
Ukázal jsem vám, jak se to dá dělat. Nasadil jsem vám laťku a tak ji zkuste přeskočit.
Po takových neseriozních zkušenostech s Mikroregionem, nebudu dále s vámi na akcích DL spolupracovat. Pan Šimek věděl proč „ S politiky netančí“.
Organizování DL v r. 2018 jsem agendu předal firmě Torssen Brno.
 
Přeji vám mnoho úspěchů při „spolupráci“ závodů v r. 2018.
 
S pozdravem
kpt. Pepa Fiedler
 
Zpět do obchodu