Článek byl otištěn v časopisu Yacht 12. 2008

K nahlédnutí v galerii.