Češi na Mezinárodním mistrovství Polska

Článek otištěný v časopisu Yacht 1. 2. 2008

K nahlédnutí v galerii.