Kondiční plavby
Plavby jsou zaměřené na zdokonalování techniky a procvičování manévrů.
Vyplouvá se z Nové Pláně mezi 9-10 hod.

Program:
Je rozdělen na dvě části a probíhá na plachetnici S/Y QUEEN OF RAIN (typ Antila 22)
Kondiční plavbu lze realizovat i na lodích klientů.

1. část - opakování základních dovedností na plachetnici viz. Program pro začátečníky
2. zdokonalování manévrů dle individuálních potřeb klientů:
přistávací manévry, refování, manévr muž přes palubu, bezpečná halza atd..

Doba trvání výcviku cca 6 hodin
Počet osob: 1-2 + instruktor
Cena: 4 000,- Kč za výukový den