Škola jachtingu

Jachting je sportovní odvětví, ve kterém se dá začínat v rekreační formě takřka v každém věku. Jachting není pouze závodním sportem, pro stovky lidí je způsobem, jak trávit svůj volný čas v souznění s přírodou. Jsou to chvilky relaxace po náročném dnu nebo týdnu, je to způsob aktivní dovolené. Pro někoho je i součástí životního stylu s možností cestování a poznávání...

Jachting je krásný sport, plný větru, slunce, s vůní dálek a romantiky..., ale někdy i odříkání a tvrdé dřiny.
Na jachtingu je krásné i to, že se člověk může neustále zdokonalovat a učit se novým znalostem i dovednostem.

Chci vám zde předat část svých zkušeností a seznámit vás se základy jachtingu formou praktické výuky, přímo na palubě plachetnice. Mou snahou je naučit vás všemu potřebnému k bezpečnému zvládnutí plachetnice a pocitu pohody a bezpečí při plavbě.

Metodika výuky

Vychází z mých zkušeností získaných studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu a 25-ti letou praxí v oblasti jachtingu. Metodika je přizpůsobena podmínkám Slezské Harty, kde nejsou povoleny spalovací motory a všechny manévry jsou prováděny pouze pomocí plachet.

Metodika splňuje povinnou osnovu Státní plavební správy (pro ověřování praktických dovedností nutných pro vykonání teoretických zkoušek na průkaz VMP)

Zásady výuky

Efektivita, bezpečnost a elegance při manévrování s plachetnicí. První dvě jmenované zásady jsou důležité a musí být splněné. A co třetí zásada? Elegance? Každý manévr pod plachtami, který je vykonán efektivně, bezpečně a bez ztráty času, sehranou posádkou, vypadá elegantně. Při nácviku je také pamatováno na náhradní manévr, který by měl mít vždy každý kapitán plachetnice připravený v záloze.

Všechny procvičované manévry nenacvičujeme až do dokonalého 100% zvládnutí. Není to potřeba ani nutnost. Jakmile pochopíte a manévr jste schopni provést, tak přecházíme na další cvičení. Vyhneme se tak nudě a nepříjemnému drilu.

Na spolupráci s vámi a společnou plavbu se těší

Mgr. Tomáš Svoboda

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
Absolvent speciální pedagogiky na Univerzitě J.A. Komenského
Druhý vicemistr Polska v lodní třídě DZ z roku 2007
Spoluorganizátor a hlavní sponzor jachtařského závodu Bermuda Cup na Slezské Hartě v letech 2007-2010
Autor publikace Slezská Harta - jachting, průvodce nejen pro jachtaře