Od 27.5.2015 provádíme ověřování praktických dovedností pro průkaz VMP, kategorie S (plachetnice).

Vše dle osnov Státní plavební správy:

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

  • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

  • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě

 

Cena: 1 500,- Kč (cena zahrnuje pronájem plachetnice a služby instruktora)